Tie­toa yh­dis­tyk­ses­tä

Yhdistys on

 • yksi Näkövammaisten liitto ry:n alueyhdistyksistä
 • perustettu 1937
 • näkövammaisten etu- ja palvelujärjestö
 • toiminta-alueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat
 • varsinaisia jäseniä 636 (12.1.2016)
 • toiminnassa huomioidaan ensisijaisesti sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset
 • yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

Mitä hyötyä yhdistyksestä on näkövammaiselle?

 • edistää näkövammaisten sosiaaliturvaa, olemalla yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa
 • edistää näkövammaisten tiedonsaantia julkaisemalla lehtiä ja äänitteitä
 • tuottaa näkövammaisille apuvälinepalveluja
 • järjestää näkövammaisille kerho- ja virkistystoimintaa