Kun­tou­tu­soh­jaa­jat

Kymenlaakson keskussairaalan sairaanhoitopiirin alueella näkövammaisten lasten ja aikuisten sekä kuurosokeiden kuntoutusohjaajana toimii:
Leeni Koskinen
puh. 044 583 5942
leeni.koskinen@kymsote.fi
Kymenlaakson Keskussairaala
Kotkantie 41
48210 Kotka

Etelä-Karjalan keskussairaalaan sairaanhoitopiirin alueella näkövammaisten lasten ja aikuisten kuntoutusohjaajana toimii:
Hanna Räisänen
puh. 044 791 5764
hanna.x.raisanen@eksote.fi
Etelä-Karjalan Keskussairaala
Koulukatu 14
53100 Lappeenranta

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaaja on perehtynyt kohderyhmänsä erityistarpeisiin huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen.

Kuntoutusohjaus toimintana on asiakkaan tarpeista lähtevää ja työn sisällössä ovat keskeisiä koti-, päiväkoti-, koulu-, työpaikka- ja laitoskäynnit sairaanhoitopiirin alueella.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaali- ja koulutoimen, Kelan, työvoimaviranomaisten ja vakuutuslaitosten kanssa.

Yhteyttä voi ottaa asiakas, omainen sekä yhteistyötahot. Ei tarvita lähetteitä. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.