Jä­se­nyys

Varsinaiseksi yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sokea tai heikkonäköinen henkilö, jonka näkövammasta aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa.

Näkövammaisuuden määrittelyssä käytetään Maailman terveysjärjestön, WHO:n, suositusta. Sen mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.

Näkövammaisuudesta on esitettävä silmälääkärin todistus.

Jäsenyyttä haetaan toimintakeskukselta saatavalla lomakkeella tai liittymislomakkeen voi täyttää ja lähettää yhdistyksellemme myös internetin kautta. Liittymismaksu on 20 euroa (kertamaksu), varsinaista jäsenmaksua ei ole.

Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita kaikki niin yksityiset kuin yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea yhdistystä. Kannatusjäsenen liittymismaksu on 60 euroa ja yritysten kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi.

Jäsenhakemuksen voi lähettää osoitteeseen
Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry
Salpausselänkatu 30
45100 Kouvola

tai lähettää sähköpostiin kasunakov@gmail.com