Ete­lä-Kar­ja­lan nä­kö­vam­mai­set

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry:n toiminta alkoi v. 1959.
Tämä vuosi on yhdistyksen 61. toimintavuosi.
Jäseniä on n. 230 sekä kannatusjäseniä n. 40.

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry järjestää jäsenilleen kerhoja, vertaistukitoimintaa, virkistystä, neuvontaa ja ohjausta sekä kuvailutulkattuja tilaisuuksia mm. urheilutapahtumiin, taidenäyttelyihin ja museoihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä pyrkien edistämään heidän sosiaalista tasa-arvoaan sekä henkisiä ja fyysisiä harrastusmahdollisuuksiaan.
Kuvassa musta opaskoira istuu valjaat päällä sivuttain puistossa ja katsoo kameraan päin.