Kuvassa ritariperhonen kukassa

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry


Kaak­kois-Suo­men Näkövam­mai­set ry on Näkövam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa näkövam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lujärjestönä. Toi­min­ta-aluee­na Etelä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Alueyh­dis­tyk­seen kuu­luu kol­me pai­kal­li­syh­dis­tystä:
Etelä-Kar­ja­lan, Etelä-Ky­men ja Poh­jois-Ky­men Näkövam­mai­set ry.

TOI­MIS­TO ON SUL­JET­TU AJAL­LA 21.12.2020-3.1.2021.

Yh­teys­tie­dot:
Sal­paus­selänka­tu 30
45100 KOU­VO­LA
p. 044 555 8637
ka­su­na­kov@gmail.com


Yh­dis­tyk­sen ti­li­nu­me­rot
Avus­tus­ti­li: FI43 5750 0120 2825 70
Yri­tys­ti­li:    FI05 5750 0120 2396 04


Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia